OŽIVENÍ: ROK PRO ZDRAVÉ TĚLO, EMOCE I MYSL

11. 9. 2019—13. 5. 2020 18.00—21.30
Lektor: Martin Švihla
Cena: 3700 Kč
Chcete vzít život do vlastních rukou? Objevte svoji skutečnou fyzickou, emoční i mentální kapacitu během celoročního cyklu večerů Oživení. Pro zlepšení vašeho každodenního života.

Chcete vzít život do vlastních rukou?

Život i jeho smysl jsou ve vás. A tyto pravidelné večery vám to pomohou objevit a projevit. Budete překvapeni, jak jednoduché to může být.

Život se odehrává v našich tělech, ne v mysli nebo na sociálních sítích. Život je naplňující zázrak, ne intelektuální úvaha. Náš život se uskutečňuje skutky, ne čtením chytrých knížek.

Pokud hledáte v životě naplnění, pokud hledáte způsob, jak žít s větší radostí a lehkostí, je tento cyklus pro vás. Na večerech Oživení najdete praktické techniky, cvičení a vlastní schopnosti, které vám umožní zlepšit váš každodenní život. 

Naše mysl může vytvořit prostor pro zdravé tělo a tělo může podpořit záměry mysli. Naše myšlení, cítění a konání může být v souladu. A život může se může vyvíjet k většímu pochopení toho, co se děje v nás a kolem nás, takže náš projev a činy budou svobodnější a efektivnější… Pokud si všimneme (všímavost/mindfulness) pár jednoduchých věcí a začneme s nimi pracovat.

Cyklus „Oživení“ je celoroční cyklus setkání, který přináší jednoduché techniky pro práci s tělem, emocemi a myslí – prakticky a pro každodenní osobní i pracovní život. Tyto večery a semináře se konají přibližně jednou za měsíc a nabízejí zážitek života v těle i porozumění pro rozum. Různá témata mají společný záměr: znát lépe sebe samého a využívat svůj přirozený potenciál.

Představte si, že jste během běžného (pracovního) dne více soustředění a zároveň uvolněnější, že lépe zvládáte emoční i mentální tlaky, které život přináší. Že máte potěšení z toho, co děláte, a také mnohem více energie. Cílem cyklu je, abychom život prožívali radostněji.…

Osm večerů vám dá prostor, jak zlepšit svoji rovnováhu, fyzickou i duševní odolnost, zvýšit svoji energii, objevit svoji hodnotu, vytvořit si pružné a bezpečné hranice, najít důvěru v sebe, druhé i samotný život… (viz seznam termínů a témat večerů níže)

Během večerů „Oživení“ budeme používat jednoduchá fyzická a dechová cvičení, komunikační hry, práci s emocemi i mentální techniky. Cílem této kombinace je soulad mezi tělem, srdcem a myslí a tím větší fyzická i duševní pohoda. Ze setkání si také odnesete praktické techniky, které můžete použít v každodenním životě.

Tyto nástroje a techniky mají původ v bojových uměních aikido, tchai-ti nebo systema, v terapeutických přístupech jako je shiatsu nebo čínská medicína a opírají se také o západní fyziologii a psychologii. Některé z těchto technik také zakotvily v současné praxi, které se říká všímavost nebo mindfulness. 

Stručně a jednoduše:

Cíl večerů a seminářů: rovnováha těla, emocí a mysli pro lepší život
Jak: pohyb a zážitek, všímavost/mindfulness, prakticky a hravě
Nástroje: jednoduchá (a nenáročná) fyzická, dechová a komunikační cvičení, která umožní rozvíjet naše vnitřní kvality
Kdo: malá skupina (6−20 lidí), kteří chtějí objevovat svůj přirozený potenciál

(Cyklus Oživení je aplikací konceptu zážitkového firemního vzdělávání Aikido Management pro širokou veřejnost a osobní rozvoj.)

Cena cyklu (8 večerů): 3500 Kč
Co s sebou: pohodlné oblečení a přezůvky
Více informací: martin@martinsvihla.cz

Jednotlivé večery Oživení v roce 2019/20 na sebe navazují, takže je můžete použít jako ucelený roční výcvik v použití mysli, srdce a těla.

Termíny večerů a seminářů v roce 2019/20

říjen
16.10.2019 – Tělo a mysl – psychosomatika v praxi (večer)

listopad
13.11.2019 – Zvládání emočně náročných situací (večer)

leden
15.1.2020 – Odpočinek a dobrý spánek (večer)

únor
12.2.2020 – Důvěra nebo strach? (večer)

březen
11.3.2020 – Osobní hranice a sebehodnota (večer)

duben
8.4.2020 – Záměr a dosahování cílů (večer)

květen
13.5.2020 – Napojení na proud života (večer)

Bezprostřední zážitek
Na rozdíl od jiných školení, je možné v Aikido Managementu probíranou teorii okamžitě ve spolupráci s dalšími účastníky vyzkoušet. Právě v bezprostředním nácviku dovedností, které vede k jejich lepšímu osvojení, vidím největší přínos semináře. … Formát školení Aikido Management pro mě zaujímá mezi jinými školeními výjimečné místo.
Bc. Libor Pecháček

SUSE Linux s. r. o.

Martin Švihla

Martinovy semináře a kurzy jsou kombinací jednoduchého fyzického cvičení, komunikačních technik a psychologických her, čímž oslovují a integrují tělo, srdce a mysl. Jeho oblíbenými tématy jsou rovnováha těla a mysli, práce s emocemi, komunikace a řešení konfliktů nebo pracovní a energetická pohoda. Vede také mužské kruhy.