S PODPOROU KOUČŮ

facilitátoři / průvodci

Úloha koučů je směřovat práci ve skupině tak, aby přínos pro každého účastníka byl maximální

Dan Cícha

Dávám prostor úvahám o rozporech ve vašich životech i v životech ostatních.

Nabízím práci se skupinou formou propojení individuálních objednávek jednotlivých účastníků – určuji pouze formát studia, vy určujete jeho obsah.

Naučím vás neorganizovanosti a umění odpočívat. Pro život. Budete-li chtít.

Více než 15 let praxe v řízení rozsáhlých projektů v ČR a zahraničí. Pedagog, inženýr, psychoterapeut, sportovec, milovník zelených fazolek, fitness trenér.

Lenka Tichotová

Jít životem s nadhledem a humorem. Spojování nespojitelného. Pracovat velmi vážně nevážně.

Dávat lidem prostor a propojovat se s druhými. Dát prostor sobě. Propojit se se svým tělem, pocity, s tím, co považuji za důležité, s tím, co chci.

Zařídit si svůj prostor pro život nikoli podle konformních požadavků společnosti, ale tak, aby se mi v něm líp žilo.

15 let krizová intervence, systemické koučování, psychoterapie, práce s těžce nemocnými, umírajícími a jejich rodinami, práce s dětmi a studenty, záliba ve spolupráci s dospívajícími, doktorát z klinické psychologie, výuka na katedře psychologie, vodní motoristka, výletnice.

Míra Šafařík

Prostor je k dispozici. Nabízí se nám. Smíme ho používat. Pokud ho chceme i využívat, například pro lepší Život, a to nejen náš, je dobré a vlastně nezbytné se v průběhu času.

Propojovat v různých sociálních systémech, například komunitách, a tím se stávat součástí sítí, ve kterých má každá svůj jedinečný a specifický smysl existence.

4 děti (24, 21, 6 a 4 roky) a jejich dvě matky, 20 let vrcholový manažer a člen orgánů korporací i malých firem, řízení a implementace změn, systemické koučování a terapie, konstelace, podnikatel, motorka, hudba, selský rozum a empatie

Kateřina Rangotis

Propojení pro život, prostor, ve kterém to žije.

mnmlst jak jen to jde.

Od speciální pedagogiky k sociálním službám, od sociálních služeb k supervizi, od supervize k psychoterapii a zpět ke speciální pedagogice

Martin Švihla

Život se odehrává v našich tělech, ne v mysli nebo na sociálních sítích. Život je naplňující a tvořivé mystérium, ne intelektuální úvaha.

Opravdová změna v našem životě nastane, když se změní náš postoj, chůze nebo způsob, jak naše tělo reaguje na podněty z okolí. Změníme se, když se změní naše konání, když proměníme znalosti na schopnosti. Když se životu nebudeme snažit pouze "rozumět", ale také ho "pochopíme", propojíme se s ním, dáme mu prostor a začneme žít.

30 let cvičení bojových umění (hlavně aikido), doktorát z informatiky, vytváření projektů, které denně slouží stovkám lidí, lektorování firemního vzdělávání i osobního rozvoje, terapie i individuální konzultace

Parisa Zargari

Životní a profesní zkušenosti mi ukazují, že Propojení toho, kdo jsem, a jak chci žít --svůj Život, jde ruku v ruce s tím, jakou práci chci dělat, a jak v ní jsem spokojená a úspěšná podle měřítek, která si sama nastavuji.Tahle cesta je klikatá a proměnlivá.

Věřím tomu, že když se umím zastavit a unést ten prázdný Prostor v sobě a kolem sebe, ve kterém "nevím", mohu pak sama a svobodně vytvořit nový prostor pro to, co skutečně chci, aby naplňovalo můj dobrý život.

Psychoterapeutka a skupinová lektorka, která se 20 let své profesní cesty snaží jít za tím, co naplňuje její práci a život smyslem a radostí.

Šárka Sýkorová

Propojení se svými zdroji a kvalitami, s jistotou, že v tom nejsme sami. Propojení s druhými, s čím kdo pomoct umí mi. A taky s čím já jim, v tom je ten šprým. Vědomá volba, inspirace, podpora, provokace od srdce, společná i samostatná práce.

PRO ŽIVOT ve světe, kde chceme žít.

Psychologie na FF UK, gestalt psychoterapie, systemické koučování, NLP, práce s hlasem, fascinace zvukem, muzikoterapie. HR v technologiích a vegan raw potravinách. Výuka na DAMU. Cestování. Meditace. Improvizace. Jóga. Indický tanec kathak. Bytí mezi světy.

Martin Přibil

Nejdůležitější je vytvořit Prostor pro učení. Bezpečný, inspirativní a propojující. Propojující účastníky, informace v našich myslích, staré s novým, propojující tělo a mysl. Pro život nejvíce potřebujeme vlastní modely a vlastní cesty. Jejich nalézání je tou jedinou školou, která má smysl.

25 let podnikání v obchodě a logistice, návrhy a implementace SW, zakládání a řízení malých firem, systemické koučování a terapie, ZEN-shiatsu, astronomie, chemie, TV seriály, hudba …